פרופ' לירן כרמל

liran_01
המכון למדעי החיים

על זכייתו בפרס הרקטור 2022 על הצטיינות במחקר, בהוראה ובהשתתפות פעילה בחיי הקהילה האקדמית.

הפרס מבטא את הערכתה הרבה של  האוניברסיטה להישגיו הנהדרים של פרופ' כרמל  והוא כולל גם מענק מחקר.