ד"ר מיכאל סמולקין

Smolkin
ד"ר
מיכאל
סמולקין
יועץ תואר מוסמך לפיסיקה
בניין קפלון, חדר 106
02-6584374
michael.smolkin@mail.huji.ac.il