גב' מירי רביבו

מזכירת נוירוביולוגיה ומדעי המח
02-6585100
miriamr@savion.cc.huji.ac.il