פרופ' מנחם מגידור

magidr
פרופ'
מנחם
מגידור
מכון איינשטיין למתמטיקה

על בחירתו לאקדמיה האמריקאית למדע ואומנויות.