פרופ' מנחם מגידור

magidr
מכון איינשטיין למתמטיקה

על בחירתו לאקדמיה האמריקאית למדע ואומנויות.