גב' מריאנה קוזצקוב

רכזת תקציבי מחקר
בנין מנצ'סטר, חדר 12
02-6584061
mariannac@savion.huji,ac.il