פרופ' משה סולר

פרופ' משה סולר
המכון למדעי החיים
זוכה פרס א.מ.ת