ד"ר נורמן מטאנס

norman
המכון לכימיה

זכה בפרס המדען הצעיר המצטיין של החברה הישראלית לכימיה