פרופ' נורמן מטאנס

norman2
המכון לכימיה

The Sir Zelman Cowen Universities Fund Prize for Discovery in Medical Research

קרן אוניברסיטאות סר זלמן קאוון המוענקת מדי שנה,

על בסיס שנה חלופית בין אוניברסיטת סידני והאוניברסיטה העברית בירושלים,

ומוקירה חוקרים שתרמו תרומה משמעותית להבנה או לטיפול במחלות או שיש להם את הפוטנציאל להשיג תוצאות טיפוליות  נאותה לאותה מחלה

 

.