ד"ר נורמן מטאנס

burni
המכון לכימיה

זוכה פרס European Peptide Society's Miklós Bodanszky

הפרס ניתן פעם בשנתיים.
הפרס מוענק למדען אשר תרם תרומה משמעותית למחקר תרופתי המבוסס על פפטידים בתקופה של עשר שנים לאחר קבלת תואר דוקטור. הפרס מוצג במהלך סימפוזיון EPS והוא ממומן על ידי BCN פפטידים.