פרופ' עודד מילוא

עודד     מילוא
מכון רקח לפיסיקה

זכה בפרס הרקטור לחוקר ומורה מצטיין לשנת הלימודים תש"ף