פרופ' עינת אהרונוב

einat
פרופ'
עינת
אהרונוב
בניין מדעי כדור הארץ, חדר 311 דרום
02-6584670
einatah@mail.huji.ac.il

פיסיקה ומודלים של תהליכים גאולוגיים: מכניקה של סלעים, פיסיקה של רעידות אדמה, גלישות, אינטראקציות מים וסלע