פרופ' צבי גרפונקל

צבי
המכון למדעי כדור הארץ

על בחירתו לחבר כבוד של The Geological Society of America
בכל שנה נבחרים למעמד רם זה רק  1-2 חוקרים מכל העולם שהשפיעו באופן ניכר ומשמעותי על המחקר הגיאולוגי.