פרופ׳ צבי פירן

tzvi_piran
מכון רקח לפיסיקה
זוכה בפרס א.מ.ת לשנת 2019