פרופ׳ צבי פירן

tzvi_piran
פרופ׳
צבי
פירן
המכון לפיסיקה
מכון רקח לפיסיקה

זוכה בפרס א.מ.ת לשנת 2019