פרופ' קארים אדיפרסיטו

דר' קרים אדיפרסיטו
פרופ'
קארים
אדיפרסיטו
בניין מנצ'סטר, חדר 303
02-5494932
Karim.Adiprasito@mail.huji.ac.il