גב' קרן דניאל סבתי

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
בנין סילברמן 1-401
02-6586541
kerend@savion.huji.ac.il