ד"ר רבקה בקנשטיין

רבקה  בקנשטיין
ד"ר
רבקה
בקנשטיין
מכון רקח לפיסיקה
Rivka.Bekenstein@mail.huji.ac.il