פרופ' רוני קוזלוב

רוני
המכון לכימיה

נבחר לחבר באקדמיה האירופאית למדעים