פרופ' רועי בר

Roi Baer
פרופ'
רועי
בר
בניין ארונברג, חדר 121
02-6586114
roi.baer@huji.ac.il