פרופ' רועי שנהר

רועי
המכון לכימיה

זכה בפרס הרקטור - פרס הוקרה מיוחד