גב' רות מועלם

עוזרת מינהל - ביוכימיה מבנית ומולקולרית
02-6586447
בנין סילברמן 1-4XX
ruthim@savion.huji.ac.il