פרופ' ראם סרי

ram
מכון רקח לפיסיקה

על מינויו לראש הרשות למחקר ופיתוח