פרופ' שמשון בלקין

בלקין
המכון למדעי החיים

זוכה פרס - Strage-BGU
על מצויינות בתחום מדעי הסביבה, בזכות מאמרו "Remote detection of buried landmines
using a bacterial sensor", שפורסם ב- Nature Biotechnology