פרופ' ששון צחייק

sason
המכון לכימיה

על מינויו לחבר ב: International Academy of Quantum Molecular Science (IAQMS)