פרופ' ששון צחייק

sason
המכון לכימיה

על קבלת מדליית זהב מהחברה הישראלית לכימיה