פרופ' ששון צחייק

sason_01
פרופ'
ששון
צחייק
המכון לכימיה

נבחר כחבר שותף באקדמיה הצרפתית למדעים.

האקדמיה למדעים הצרפתית, נוסדה  ב-1666, ומאז היא בוחרת מדענים מצטיינים מבין המומחים הצרפתים והבינלאומיים. גדולי המדענים האירופאיים נימנו על חבריה. האקדמיה תומכת במחקר, הוראה איכותית, ומעודדת קשרים מדעיים בינלאומיים.

ההחלטה על בחירתו של פרופ' צחייק כשותף באקדמיה התקבלה בוועדה סודית ב8.12.21. בחירה זו מסמלת את ערכתה הרבה של האקדמיה ושל העולם המדעי למחקריו של פרופ' צחייק.  וכפי שהתבטא פרופ' שלמה יצחייק ראש המכון לכימיה בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע:" זהו כבוד גדול שפרופ' צחייק הצטרף כחבר לאקדמיה שעליה נימנים לבואזייה  ורבים מאבות הכימיה."