ד"ר תמר אבין-ויטנברג

tammar
ד"ר
תמר
אבין-ויטנברג
בניין סילברמן 2-464
02-65-94023
Tamar.Avin-Wittenberg@mail.huji.ac.il

כיצד מווסתים צמחים את משאבי הנוטריינטים שלהם בתנאי עקה ובמהלך התפתחותם

מדעי הצמח והסביבה

מידע אישי

אתר החוקרת

פרסומים (Google Scholar)

פרופיל אישי ב- ResearchGate

תחומי ענין

אנחנו מעוניינים להבין כיצד מפרקים צמחים חומרים מורכבים בתא, כאשר הם צריכים לייצר אנרגיה זמינה. מצב כזה קורה בשלבי התפתחות שונים של הצמח ובתנאי עקה, בהם פוטוסינתיזה אינה יעילה.
אנחנו מתמקדים במנגנון תאי המכונה אוטופאג'י, וחוקרים אותו על ידי שיטות מולקולריות וטכניקות של מטבולומיקה.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. השפעת מנגנוני פירוק תאיים על זמינות חומרי מזון בזמן התפתחות הצמח.
  2. השפעת מנגנוני פירוק תאיים על יכולתם של צמחים להתמודד עם תנאי עקה.

חדשות מחקר

ד"ר תמר אבין-ויטנברג - חשיבותו של מנגנון ה- Autophagy בתנאי עקה

ארועים

הכנס הבינ"ל ה-11 - מיטוכונדריה של צמחים

כנס האגודה הישראלית לספקטומטרית מסות