פרופ' תמר ציגלר

פרופ' תמר ציגלר
מכון איינשטיין למתמטיקה
זוכה בפרס על-שם מיכאל ברונו