פרופ' תמר ציגלר

פרופ' תמר ציגלר
מכון אינשטיין למתמטיקה
התקבלה לאקדמיה הצעירה הישראלית.