פרופ' תמר ציגלר

פרופ' תמר ציגלר
פרופ'
תמר
ציגלר
מכון אינשטיין למתמטיקה
התקבלה לאקדמיה הצעירה הישראלית.