המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

גב' נורית סאול

מינהלנית הוראה ותלמידים
יועצת תומכת לצמצום נשירה, מזכירת חוג "אמירים טבע"
02-6585363
nurits@savion.huji.ac.il
בניין לוי, חדר 105
ריכוז פרויקט מימוש קבלה, מדריך לנרשם, אישורי קורסים חדשים, יום אוריינטציה, לימודים בין מוסדיים, תוכנית "עיר אקדמיה"

גב' עידית חן

מינהלנית הוראה ותלמידים
מדעי החיים, כימיה, כימיה-ביולוגיה, מדעי-כדור הארץ, מדעי הסביבה, פסיכוביולוגיה והנפקת אישורים.
02-6586594
iditch@savion.huji.ac.il
בניין לוי, חדר 114