המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

גב' נורית סאול

מינהלנית הוראה ותלמידים
יועצת תומכת לצמצום נשירה, מזכירת חוג "אמירים טבע", ריכוז פרויקט מימוש קבלה, מדריך לנרשם, אישורי קורסים חדשים, יום אוריינטציה, לימודים בין מוסדיים, תוכנית "עיר אקדמיה".
02-6585363

גב' עידית חן

מינהלנית הוראה ותלמידים
מדעי החיים, כימיה, כימיה-ביולוגיה, מדעי-כדור הארץ, מדעי הסביבה, פסיכוביולוגיה והנפקת אישורים.
02-6586594