חוקרים - מדעי כדור הארץ

efrat

פרופ' אפרת מורין

02-6584469
efrat.morin@mail.huji.ac.il
בניין מדעי כדור הארץ, חדר 308 דרום

הידרומטאורולוגיה, חישה מרחוק של משקעים, שטפונות, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות, אירועים קיצוניים, הידרולוגיה של אגני היקוות

amotz

פרופ' אמוץ עגנון

02-6584743
amotz@mail.huji.ac.il
בניין מדעי כדור הארץ, חדר 216 דרום

דינמיקה של כדור הארץ, רעידות אדמה, הרי געש. שינויי מפלס אגמים, ימים,אוקיינוס; מבנים גיאולוגיים: ביטויים בפני השטח והדמויות מתת הקרקע