אפס פליטות פחמן? באיזה מחיר?

אפס פליטות פחמן? באיזה מחיר?

כושר ייצור החשמל בישראל ב–2021 היה 17 ג'יגה־וואט (ג"ו) חשמל בקירוב. ייצור החשמל בישראל גורם לכשליש מפליטת הפחמן לאטמוספירה. בעוד 29 שנים כמות החשמל שתידרש תהיה כמעט כפולה (בערך 35 ג"ו), כתוצאה מהגידול באוכלוסייה, העלייה ברמת החיים ובמיוחד מהמעבר לתחבורה חשמלית. ללא מעבר לחשמל ירוק (שמש ורוח), הגידול בביקוש לחשמל יביא לכך שייצורו בארץ יהיה אחראי למחצית מפליטות הפחמן.

המשמעות הכלכלית של מעבר מלא לחשמל ירוק אדירה. הפוטנציאל בישראל להפקת חשמל מאנרגיית השמש גבוה, אך עלות התקנת שדה קולטנים שיספק 1 ג"ו חשמל היא כ–1.1 מיליארד דולר, ונדרש לשם כך שטח של לפחות חמישה קמ"ר. כדי להגיע לשנת 2050 עם כושר ייצור של 35 ג"ו חשמל ירוק, יהיה צורך בהקמת 35 שדות כאלו. השדות הללו יוכלו לספק חשמל רק בשעות האור, ובממוצע שנתי במשך שמונה שעות ביממה, ולכן יש להקים פי 3 שדות כאלו כדי לעמוד בביקוש. כדי ליצור רציפות באספקה יש צורך לאגור את עודף החשמל שמיוצר ביום במתקני אגירה, והכמות שתיאגר צריכה להספיק לביקוש בשעות החשיכה, ועוד רזרבה תפעולית.

להמשך קריאת כתיבתו של פרופ' מנחם לוריא בעיתון הארץ - לחצו כאן.

loure