בינלאומיות


​​​​​הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, יחד עם קהילת האוניברסיטה העברית, שמה לה למטרה לקדם את נושא הבינלאומיות כדי להוביל למצוינות בהוראה ובמחקר, וליצור קמפוס בינלאומי שבו לומדים יחד חוקרים וסטודנטים ישראליים לצד חוקרים וסטודנטים ממוסדות מובילים בעולם. הפקולטה שואפת לקדם ולהעמיק מחקר ושיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות מובילים בעולם.

צוות היחידה הבינלאומית בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע:

פרופ' דני פורת
סגן דיקן לבינלאומיות
972-2-6586948
Danny.porath@mail.huji.ac.il


גב' ליטל מאיירס
רכזת בינלאומיות
972-2-6584355
litalmy@savion.huji.ac.il