דיקנט הפקולטה

keren b

גב' קרן בכר

עוזרת לדיווח כח אדם
יועצת, מזכירת חוג תכנית משולבת במדעים מדויקים: פיסיקה-כימיה
בניין לוי, חדר 306
02-6586588