חילופי סטודנטים

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מעודדת סטודנטים לצאת לתכניות מגוונות המיועדות לחילופי סטודנטים במסגרת לימודיהם בתואר ראשון, שני ושלישי. סטודנטים של הפקולטה יכולים להשתתף בתכניות קצרות וארוכות, השתלמויות, סיורים לימודיים, סדנאות וחילופים לסמסטר או לשנה בחו"ל באוניברסיטאות שותפות של האוניברסיטה העברית. סטודנטים שיוצאים במסגרת התכניות יקבלו הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק מלימודי התואר שלהם באוניברסיטה העברית. כדי לקדם מטרה זו האוניברסיטה העברית שותפה להסכמים עם אוניברסיטאות שונות, מגוונות ומובילות אשר מאפשרות חילופי סטודנטים. הלימודים במוסדות הלימוד המארחים הם ללא עלות כספית נוספת, ושכר הלימוד שמשולם לאוניברסיטה העברית מכסה גם את הלימודים הללו. התוכניות כוללות מימון עבור הוצאות נסיעה ולינה, אולם בחלקן העלות מוטלת על הסטודנטים.

יציאה במסגרת חילופי סטודנטים היא חוויה אקדמית מעולה. ישנה חשיבות רבה להשתתפות במסגרות בחו"ל במהלך הלימודים: הרחבת אופקים במישור האישי והמקצועי, שיפור מיומנויות באנגלית ו/או שפות זרות נוספות, הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים לעתיד, הזדמנות לפגוש ולהיחשף לאנשים מתרבויות שונות, חשיפה לאופני לימוד שונים, דרכי חשיבה וסביבה אקדמית שונה, פיתוח כישורים בינלאומיים שיכולים להוות יתרון בראיון עבודה ועוד. בנוסף לכך, באוניברסיטאות רבות ניתן ללמוד קורסי בחירה שלא קיימים בפקולטה ובכך להרחיב אופקים בכיוונים רבים. אך מעבר לכל, זו חוויה של פעם בחיים.

ישנן שתי אפשרויות מתוך שני מסלולים ליציאה לחילופי סטודנטים:

  1. מסלול במסגרת הסכמים בילטראליים: לאוניברסיטה העברית הסכמים לחילופי סטודנטים עם מגוון רחב של אוניברסיטאות מובילות בעולם. ההרשמה לתכניות במסלול זה נעשת דרך הרשות הבינלאומית.
  2. מסלול במסגרת הסכמי ארסמוס+: האוניברסיטה העברית שותפה לתכנית של האיחוד האירופי להשכלה הגבוהה. שותפים בהסכמים מעל 40 מוסדות אקדמיים מובילים באירופה. המשמעות היא שסטודנטים היוצאים לחילופין במסגרת זו מקבלים מימון חלקי עד מלא על ידי האיחוד האירופאי. התוכנית מאפשרת ללמוד סמסטר בחו״ל כאשר הקורסים הנלמדים בחו״ל ייחשבו למילוי חובות התואר באוניברסיטה העברית. סטודנטים אשר יתקבלו לתכנית ארסמוס+ יזכו במלגת קיום.

אם אתם רואים את עצמכם כסטודנטים בינלאומיים והנכם מעוניינים לחוות חוויות של פעם בחיים, להעשיר את עצמכם, לצמוח מבחינה אקדמית ואישית – אנו מציעים לכם להצטרף לאלפי הסטודנטים שכבר חוו חילופין באוניברסיטאות מובילית בעולם.

מידע נוסף על חילופי סטודנטים ניתן לקרוא באתר הרשות הבינלאומיות

inter3

דגשים להליך ההרשמה:

בשלב ראשון יש לקרוא ולבדוק היטב את ההנחיות ליציאה לחילופי סטודנטים. מומלץ להתייעץ עם המשרד הבינלאומי בפקולטה. חפשו את קולות הקוראים באתר הרשות הבינלאומית ובאתר הפקולטה.

ההרשמה תתבצע בהרשמה עקרונית לקול הקורא (בד״כ 6-9 חודשים לפני מועד היציאה המתוכנן). לאחר מכן הסטודנט יבחר אוניברסיטה ויבנה תכנית לימודים בחו״ל. תכנית הלימודים המוצעת עוברת לאישור המשרד הבינלאומי בפקולטה. יועצי המשרד הבינלאומי בפקולטה יכולים גם לעזור בבחירת הקורסים. המשך הטיפול נעשה ברשות הבינלאומית. החלטה סופית על קבלה לתוכנית וקבלת מלגה מבוצעת על ידי האוניברסיטה המארחת בחו"ל.

על הסטודנט/ית מוטלת האחריות לבנות תכנית לימודים לסמסטר בחו״ל באופן שלא יעכב את סיום התואר ויאפשר עמידה בכלל הדרישות של התואר.

חשוב לתכנן את היציאה לחילופין כבר מהשנה הראשונה של לימודי התואר. תכנון נכון של בחירת קורסים לאורך התואר, בהתייעצות עם יועץ אקדמי, מאפשר סיום לימודים בזמן ללא צורך בהארכה.

יש להיכנס לאתרי האוניברסיטאות המוצעות, לבדוק דפי מידע ולבחון בקפידה את תכניות הלימודים המוצעות לסטודנטים המגיעים לחילופים.