מבנה ודרישות חוג (שנתון)

באמצעות הקישורים למטה תוכלו להגיע למידע הלרוונטי בשנתון הפקולטאי, לבחור את המסלול שלכם ולראות מה הקורסים הנלמדים, כמה נ״זים נדרשים בכל שנה, מהם תנאי המעבר משנה לשנה, מיהם המרצים בקורסים וכו׳ - מה שיקל על התיכנון שלכם לתואר.