המכון למדעי החיים

oren

פרופ' אורן אוסטרזצר

ראש החוג וראש המחלקה - מדעי הצמח (בוטניקה)
יועץ תלמידי מוסמך - מדעי הצמח (בוטניקה)
02-6586455
oren.ostersetzer@mail.huji.ac.il
בנין סילברמן, חדר 3-428

תגובה פנוטיפית של צמחים

מדעי הצמח והסביבה

dror

פרופ' דרור הבלנה

ראש החוג - אקולוגיה אבולוציה והתנהגות
יועץ לתוכנית אתגר
02-65-85878
dror.hawlena@mail.huji.ac.il
בנין ברמן, חדר 210

אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות