יועצים המכון למדעי כדור הארץ

גב' מגי פרקין

מזכירה לעייני הוראה
בנין מדעי כדור הארץ, אגף צפון, חדר 120
02-6584923
keren

פרופ' קרן הספל-ארליך

יו"ר החוג לאקלים אטמוספרה ואוקיינוגרפיה בתיאום עם מזכירת החוג
יועצת לתואר בוגר - המכון למדעי כדור הארץ
בנין מדעי כדור הארץ, אגף צפון, חדר 302
02-6584974