גב' קרן שושנה

shoshana
מנהלת אדמיניסטרטיבית
בנין מדעי כדור הארץ, חדר 121
02-6586511