המכון למדעי כדור הארץ

גב' מגי פרקין

מזכירה לעייני הוראה
בנין מדעי כדור הארץ, אגף צפון, חדר 120
02-6584923