חוקרים - מדעי החיים

guy

פרופ' גיא בלוך

02-65-84320
guy.bloch@mail.huji.ac.il
בניין ברמן -114

סוציוביולוגיה, כרונוביולוגיה ופיזיולוגיה של דבורים

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

nissim_benarie

פרופ' נסים בן-אריה

02-65-84283
nissim.ben-arie@mail.huji.ac.il
בניין סילברמן 3-510

גנטיקה התפתחותית של מערכת העצבים והגפיים

ביולוגיה תאית והתפתחותית

Michal Breker

ד"ר מיכל ברקר

02-65-85412
Michal.breker@mail.huji.ac.il
בנין סילברמן 3-450

הבסיס המולקולרי לגדילה והתחלקות ביצורים פוטוסינתטיים

מדעי הצמח והסביבה

gili

ד"ר גילי גרינבאום

058-7028211
Gil.G@mail.huji.ac.il
בניין סילברמן 3-608

גנומיקה אקולוגית ומידול אבולוציוני

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

gat_0.jpg

פרופ' אורי גת

02-6585920
Uri.Gat@mail.huji.ac.il
בניין סילברמן 3-576

ביולוגיה התפתחותית, רגנרציה ואבולוציה של שושנת הים נמטוסטלה

ביולוגיה תאית והתפתחותית

itamar

ד"ר איתמר הראל

02-65-85918
itamarh@mail.huji.ac.il
בניין סילברמן 3-536

ביולוגיה של הזדקנות בעלי-חוליות ומחלות תלויות גיל

גנטיקה