היחידה להוראת התכנות

גב' שושנה שמואל

מזכירה לענייני תלמידים - היחידה להוראת התכנות
מזכיר/ה לענייני תלמידים - מדעי הסביבה
מזכיר/ה לענייני תלמידים - המחלקה לפיסיקה יישומית
02-6586297