קישורים שימושיים

Moodle
מידע אישי
רישום-נט
הזמנת חדרי למידה בקבוצות
שנתון אוניברסיטאי
שנתונים נוספים
לוח שנה אקדמי
מאגר בחינות של הפקולטה
מרכז המחשבים של הפקולטה
אגודת הסטודנטים
ספריית הרמן למדעי הטבע
ספריית מתמטיקה ומדעי המחשב
מידע על ביטול שיעורים (אוניברסיטאי)
שעת מבחן - לעבור את תקופת הבחינות בשלום
הפקדת עבודות מוסמך