סגל מצטיין

סגל אקדמי בכיר

הסבר כללי

מורה מצטיין הוא מורה הנכלל ב- 15 אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.

רשימת המצטיינים לשנת תש"פ

ד"ר אבין-ויטנברג תמר    גנטיקה,מדעי החיים (ביולוגיה),מדעי הצמח (בוטניקה)    
ד"ר ברומברג ירון פיסיקה    
פרופ'  גזית דורון פיסיקה    
פרופ'  גידרון אורי כימיה    
פרופ'  גרין רחל נטיקה,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  דה-שליט אהוד מתמטיקה    
פרופ' הוכמן מיכאל מתמטיקה    
ד"ר כנעני רועי הוראת התכנות    
פרופ'  כרמל לירן מדעי החיים (ביולוגיה)    
ד"ר מאור שיא  מתמטיקה    
גב' מושיוב הילה הוראת התכנות    
פרופ'  מטאנס נורמן  כימיה    
ד"ר ניצן נועה מתמטיקה    
פרופ' סלע צליל מתמטיקה    
ד"ר סמולקין מיכאל פיסיקה    
פרופ'  פרין קלואי מתמטיקה    
פרופ'  צ'יפמן אריאל אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ' קופרמן רז מתמטיקה    
פרופ' שער רון גיאולוגיה,מדעי כדור הארץ

רשימת המצטיינים לשנת תשע״ט

ד"ר תמר אבין-ויטנברג מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' גיא בלוך מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' נסים בן-אריה מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' נסים בנבניסטי מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' רועי בר כימיה
פרופ' ניר ברנע פיסיקה
ד"ר איב גודין מתמטיקה
ד"ר אורי גידרון כימיה
פרופ' אמציה גנין מדעי החיים (ביולוגיה)
ד"ר דרור הבלנה מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' דניאל הריז כימיה
פרופ' יצחק טוכמן פיסיקה
ד"ר רועי כנעני הוראת התכנות
פרופ' לירן כרמל מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' ברוך מאירסון ברוך מאירסון
פרופ' יעקב נחמיאס מדעי החיים (ביולוגיה)
פרופ' אסף פרידלר כימיה
ד"ר קלואי פרין מתמטיקה
פרופ' אריאל צ'יפמן מדעי החיים(ביולוגיה)
פרופ' רז קופרמן מתמטיקה
פרופ' בינו אבי כימיה    
פרופ' גרין רחל מדעי החיים (ביולוגיה),מדעי הצמח (בוטניקה)    
כץ אורי (פרופ)    פיסיקה יישומית    
לוי אוריאל (פרופ)    פיסיקה יישומית    
מושיוב הילה (גב)    הוראת התכנות 
פרופ'  מטאנס נורמן  כימיה    
ד"ר צור יונתן גנטיקה,מדעי החיים (ביולוגיה)    
ד"ר סמולקין מיכאל   פיסיקה    
פרופ' פרין קלואי  מתמטיקה    
פרופ' שער רון  גיאולוגיה,מדעי כדור הארץ    

רשימת המצטיינים לשנת תשע"ח

ד"ר אבין-ויטנברג תמר אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ' בלוך גיא  מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  בן-אריה נסים ביולוגיה תאית והתפתחותית,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  בנבניסטי נסים  גנטיקה,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  בר רועי  כימיה    
פרופ'  ברגר מיכאל מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  ברנע ניר פיסיקה    
ד"ר גודין איב  מתמטיקה    
פרופ'  גידרון אורי    כימיה    
פרופ'  גנין אמציה  לימודים בין-אוניברסיטאיים למדעי הים באילת,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  הבלנה דרור    אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  הריז דניאל   כימיה    
פרופ'  טוכמן יצחק   פיסיקה    
ד"ר כנעני רועי  הוראת התכנות    
פרופ'  כרמל לירן מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  מאירסון ברוך  פיסיקה    
פרופ'  נחמיאס יעקבמדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  פרידלר אסף  כימיה    
פרופ'  פרין קלואי  מתמטיקה    
פרופ'  צ'יפמן אריאל אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,מדעי החיים (ביולוגיה)    
פרופ'  קופרמן רז  מתמטיקה    


 

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ

סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ -

מורים מצטיינים בפקולטה לשנת תע"פ

מר אייל חגיי    גיאולוגיה,מדעי כדור הארץ
גב אלוש נופר     כימיה
גב אלימלך אוריאן     כימיה
מר אנגלברג אליהו     פיסיקה
מר בנד ניר     מדעי החיים (ביולוגיה)
גב בסט קורין     מדעי החיים (ביולוגיה)
גב גולדברג תכלת     מדעי החיים (ביולוגיה)
גב גרינהוז דנה     כימיה
מר גרינשפון יואל     מתמטיקה
מר וייס רונן     פיסיקה
מר וילק אהד     פיסיקה
גב וינר רות     מדעי החיים (ביולוגיה)
מר זיני גבי     פיסיקה,פיסיקה יישומית
מר זליג אייל     מתמטיקה
מר ליאור ידידיה     פיסיקה יישומית
גב לידר אביה     כימיה
גב מוסא רים     כימיה
מר נהרי גלעד     כימיה
מר ניימן אלכס     פיסיקה יישומית
מר סיבוני מאור     פיסיקה
ד"ר סיגרון מוריה     מתמטיקה
מר פלוטניקוב צור     מתמטיקה
מר רלבג נעם     כימיה
מר רפפורט ישראל     מדעי החיים (ביולוגיה)
מר שלום אור     מתמטיקה
גב שפילט זוהר    כימיה
 


מורים מצטיינים בפקולטה לשנת תעש"ט

מר אופנר דניאל מתמטיקה    
גב אלימלך אוריאן כימיה    
מר אנגלברג אליהו פיסיקה    
מר בקר אורן מתמטיקה    
גב ברוך יעל כימיה    
מר דביר תום פיסיקה    
גב דרדרשתי רבקה  כימיה    
מר זיני גבי  פיסיקה,פיסיקה יישומית    
גב זקן-גלילי רוני  מדעי החיים (ביולוגיה)    
מר יאנובסקי ליאור  מתמטיקה    
מר יובל אמית   מתמטיקה    
גב ישר איילת  פיסיקה    
מר ישראלי תום  פיסיקה    
מר ליאור ידידיה  פיסיקה יישומית    
מר מאיר גיא  כימיה    
מר מדרר נמרוד  מדעי החיים (ביולוגיה)    
מר נהרי גלעד  כימיה    
ד"ר סולומון שולמית  מתמטיקה    
גב סיגרון מוריה  מתמטיקה    
גב סילבר-רותם רחלי  מדעי החיים (ביולוגיה)    
מר סמית נפתלי  פיסיקה    
מר סרני דן  מדעי החיים (ביולוגיה)    
מר רפפורט ישראל  מדעי החיים (ביולוגיה)    
מר שלום אור  מתמטיקה    
מר שמש אסף כימיה    
        
        

 


מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים לשנת תשע"ח

 

גב' אגרון-רעם מעין  המכון למדעי החיים
גב' יורן סיון  המכון לכימיה
גב' ישר איילת  מכון רקח לפיסיקה
גב' כהן מור  המכון למדעי החיים
גב' מילר מאיה  המכון לכימיה
ד"ר סיגרון מוריה מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אבו-ראדי מוחמד מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אלגום אמיר מכון איינשטיין למתמטיקה
מר אנגלברג אליהו  מכון רקח לפיסיקה
מר ארמון משה  המכון למדעי כדור הארץ
מר גיטרמן פבל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר גרינשפון יואל מכון איינשטיין למתמטיקה
מר יאנובסקי ליאור מכון איינשטיין למתמטיקה
מר ישראלי תום  מכון רקח לפיסיקה
מר מאיר גיא  המכון לכימיה
מר מינץ גדי  מכון רקח לפיסיקה
מר נהרי גלעד המכון לכימיה
מר סמית נפתלי  מכון רקח לפיסיקה
מר עולמי אליק  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר פלדור ענר  המכון למדעי כדור הארץ
מר צ'פמן מיכאל  מכון איינשטיין למתמטיקה
מר שחם נמרוד  מכון רקח לפיסיקה
מר שמש אסף  המכון לכימיה